Hospital Psihijatrijska bolnica kantona Sarajevo

Address: Nahorevska 248
City: Sarajevo
Description of services:
Odjeljenje za biološku psihijatriju (intenzivna njega)
Odjeljenje za kliničku psihijatriju (muško poluotvoreno odjeljenje)
Odjeljenje za kliničku psihijatriju (žensko poluotvoreno odjeljenje)
Odjeljenje za gerijatrijsku psihijatriju
Jedinica za laboratorijsku, radiološku i drugu djelatnost
Jedinica za snadbijevanje lijekovima
Prijemna služba
Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege
Muško odjeljenje poluzatvorenog tipa
Žensko odjeljenje poluzatvorenog tipa
Internistički kabineti
Neurofiziološki kabinet
Kabinet za okupacionu terapiju
Ambulanta za katamnestičko praćenje
Apoteka bolnice
Kabinet medicinskih saradnikaE-mail: info@jagomir.ba
Phone: +387 33 561-500
Web address: http://jagomir.ba/wp/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more