Hospital J.U. Opća bolnica

Address: Kranjčevićeva 12
City: Sarajevo
Description of services:
Odjeljenje za hirurgiju
Odjeljenje za internu medicinu (gastroenterologija, nuklearna medicina )
Odjeljenje za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku
Odjeljenje za radiološku dijagnostikU
Odjeljenje za urgentnu medicinu
Odjeljenje za neurologiju
Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju
Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
Mikrobiološka dijagnostika
Transfuzijska medicina
Odjeljenje za bolničku farmaciju
Barijatrijska hirurgijaE-mail: info@obs.ba
Phone: +387 33 285-100
Web address: http://www.obs.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more