Institut J.U. Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta Kantona Sarajevo

Address: Patriotske lige 36
City: Sarajevo
Description of services:
Opća primarna zdravstvena zaštita sa higijensko-epidemiološkom službom 
Laboratorijska dijagnostika
Stomatološka služba polivalentnog tipa sa zubotehničkim laboratorijem
Specijalističko-konsultativna služba (Savjetovalište za mentalno zdravlje, Savjetovalište za postadolescentnu ginekologiju, Oftalmološki kabinet, Internistički kabinet, Dermatovenerološki kabinet)

E-mail: info@zdravljestudenata.ba
Phone: +387 33 201-775
Web address: http://www.zdravljestudenata.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more