DZ J.U. Dom zdravlja Novo Sarajevo

Address: Bihaćka 2
City: Novo Sarajevo
Description of services:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/Ambulanta porodične/obiteljske medicine
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Pneumoftiziološki dispanzer
Alergološko savjetovalište
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Oftalmološka služba
ORL služba
Neurospihijatrijska služba
Internistička služba
Savjetovalište za dijabetes
Stomatološka služba- specijalističko/konsultativna djelatnost ( ortodoncija; bolesti usta i paradontologija; endodoncija; stomatološka protetika; orsalna hirurgija)E-mail:
Phone: +387 33 724-700
Web address: http://www.judzks.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more