DZ J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko

Address: Branilaca 22
City: Visoko
Description of services:
Služba za porodičnu medicinu
Služba za zdravstvenu njegu u kući
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Dispanzer medicine rada
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Ambulanta za hirurgiju
Internistička ambulanta
Oftalmološka ambulanta
Ultrazvučna dijagnostika
Anngažman iz Zenice urologa, ortopeda i kardiologa
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Higijensko-epidemiološka služba
Stomatološka služba
Laboratorij

E-mail:
Phone: +387 32 735 170 / +387 32 738 777
Web address: http://www.dzvisoko.ba/fresh/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more