DZ J.U. Dom zdravlja Centar

Address: Vrazova 11
City: Centar
Description of services:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/porodična/obiteljska medicina
Savjetovalište za ishranu i poremećaje ishrane
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Služba za radiološku iultrazvučnu dijagnostiku
Pneumoftiziološki dispanzer
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Oftalmološka služba
ORL služba
Neuropsihijatrijska služba
Interniostička služba
Savjetovalište za kardiovaskularna oboljenjaE-mail: judzks@judzks.ba
Phone: +387 33 292-500
Web address: http://www.judzks.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more