DZ Dom zdravlja Široki Brijeg

Address: Dr. Jure Grubišića 11
City: Široki Brijeg
Description of services:
Obiteljska medicina
Pedijatrija
Ginekologija
Stomatologija
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje (psihijatr po ugovoru)
Internistička ambulanta
Specijlističko-konsultativna služba  (psihijatar, neuropsihijatar, kirug, oftalmolog, ORL)

E-mail:
Phone: +387 39 704-926
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more