DZ Dom zdravlja Ljubuški

Address: Ljubuški 88320
City: Ljubuški
Description of services:
Služba obiteljske/opće medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Stomatološka služba
Odjel interne medicine sa kardiološkom ambulantom
Oftalmološka ambulanta
Specijalističko-konsultativne službe
Odjel radiološke dijagnostike
Laboratorijska dijagnostika (biokemijsko-hematološki)

E-mail:
Phone:
Web address: http://www.bolnica-livno.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more