DZ J.U. Dom zdravlja Tešanj

Address: Braće Pobrić bb
City: Tešanj
Description of services:
J.U. Dom zdravlja Tešanj
Služba hitne medicinske pomoći
Služba porodične medicine
Centar (CBR) za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar (CBR) za mentalno zdravlje
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Higijensko-epidemiološka sslužba
Služba za zdravstvenu njegu u kući
Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba
Služba za medicinu rada
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Specijalističko-konsultativna služba
Služba opće zdravstvene zaštite
Služba za RTG dijagnostikuE-mail: domzdravlja.tesanj@bih.net.ba
Phone: +387 32 650-677 / +387 650-303
Web address: http://www.dztesanj.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more