Hospital J.U. Kantonalna bolnica Travnik

Address: Kalibunar
City: Travnik
Description of services:
Hirurško-traumatološka služba
Ginekološko-porođajna služba
Interna služba
Služba za neurologiju i psihijatriju
Služba za anesteziju i reanimaciju
Služba za zaštitu zdravlja djece i omladine
Služba RTG, CT i ultrazvuk
Biohemijsko-hematološki laboratorij
Mikrobiološki laboratorij
Služba za transfuziju krvi
Služba patologije i citodijagnostike
Bolnička apotekaE-mail:
Phone: +387 30 511-653
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more