DZ J.U. Dom zdravlja Bugojno

Address: Ambasadora Wagnera 15
City: Bugojno
Description of services:
Ambulante opće medicine
Ambulanta medicine rada
Biokemijski laboratorij
Rtg kabinet
Stomatološka služba (stomatološke ambulante i stomatološka tehnika)
Služba hitne medicinske pomoči
Ambulanta za plućne bolesti
Služba za higijenu i epidemiologiju
Služba za kućno liječenje i patronažu
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Savjetovalište za dijabetes
Zdravstvena zaštita predškolske i školske djece
Zdravstvena zaštita žena
ORL ambulanta
Hirurška ambulanta
Internistička ambulanta
Oftalmološka ambulanta
Konsultativno-specijalistička služba (ortopedijska, dermatološka, urološka i onkološka)E-mail:
Phone: +387 30 252-090
Web address: http://domzdravlja.bugojno.org/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more