DZ J.U. Dom zdravlja Olovo

Address: Željeznička 35
City: Olovo
Description of services:
J.U. Dom zdravlja Olovo
Porodična medicina
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zatitu djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Laboratorijska služba
Ambulanta opće medicine
ATD služba
Higijensko-epidemiološka služba
CBR Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (opća interna medicina,opća hirurgija,ortopedija i trauma,dermatovenerolog,orl,urologija,cito dijagnostika,oftalmologija,mikrobiologija, neuropsihijatar, radiološka i ultrazvučna dijagnostika)E-mail:
Phone: +387 032 828-080 / +387 032 828-081
Web address: http://www.bhzdravlje.ba/ju-dom-zdravlja-olovo/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more