DZ J.U. Dom zdravlja Jajce

Address: Kraljice Jelene
City: Jajce
Description of services:
Opća/obiteljska medicina
Služba hitne medicinske pomoči
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Pneumoftiziološka služba
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje
Specijalističko-konsultativna služba (hirurg, internista, neuropsihijatar, medicina rada)E-mail:
Phone: 030 657-996 / 030 658-107 / 030 657-996
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more