Hospital Bolnica Orašje

Address: Treća ul.
City: Orašje
Description of services:
Odjel za interne bolesti
Odjel za kirurške bolesti
Odjel za ginekologiju i porodništvo
Odjel za pedijatriju
Služba za anesteziju i intenzivno liječenje
Služba za transfuziju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku dijagnostiku
Služba za patologiju sa mrtvačnicom
Centar za dijalizu Oidžak
Višenamjenski odjel u OdžakuE-mail:
Phone: +387 31 712-703
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more