DZ Dom zdravlja Odžak

Address: M14.1
City: Odžak
Description of services:
Obiteljska medicina
Služba za pretškolsku,školsku djecu i omladinu
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Pneumoftiziološka ambulanta
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita (po ugovoru : pulmolog, oftalmolog, kardiolog, pedijatar, neuropsihijatar, ORL, urolog)E-mail:
Phone: +387 31 762-552
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more