DZ J.U. Dom zdravlja

Address: Zdravstvenih radnika bb
City: Goražde
Description of services:
Služba opće-porodične medicine
Ambulanta porodične medicine (4)
Ambulanta porodične medicine i dispasnzer za žene
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za djecu i omladinu
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Terenske ambulante
Pneumoftiziološki dispanzer
Stomatološka služba
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Higijensko-epidemiološka služba

E-mail:
Phone: +387 38 221-072
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more