Hospital Županijska bolnica

Address: Svetog Ive 2
City: Livno
Description of services:
Odjel za unutarnje bolesti sa Centrom za dijalizu ( u sklopu odjela su i intenzivna njega i internistička ambulanta)
Odjel za dječije bolesti (  na odjelu postoji UZ i EEG ambulanta)
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-CBR centar
Odjel za psihijatriju ( sa ambulantom za psihijatriju)
Odjel za neurologiju (sa ambulantom za neurologiju)
Odsjek za onkologiju
Odjel za ženske bolesti i porode
Odjel za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju
Odjel za kirurgiju ( sa ambulkantom za hitan kirurški prijem (urgentna medicina) i kirurškom ambulantom 2 )
Operacijski odjel -djeluje u sklopu Odjela kirurgije (3 sale, sa kirurškom ambulantom za male zahvate i centralnom sterilizacijom)
Odjel za anesteziju i reanimaciju
Skužba za oftalmologiju
Urološka ambulanta
Služba za dermatovenerologiju
Služba za transfuziju krvi
Logopedska ambulanta
Mikrobiološki laboratorij
Hematološko-biokemijski laboratorijE-mail:
Phone: +387-34-200-423 / +387-34-200-423
Web address: http://www.bolnica-livno.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more