DZ Dom zdravlja Kupres

Address: Splitska
City: Kupres
Description of services:
Opća/obiteljska medicina
Hitna medicinska pomoć
Pulmološka ambulanta 
Stomatološka služba
Higijensko epidemiološka služba
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet radi samo skopiju
Specijalističko-konsultativna služba sa ambulantama u koje dolaze specijalisti 1-2x mjesečno (internista, ginekolog, oftalmolog, ORL,neuropsihijatar, dermatovenerolog)E-mail:
Phone: +387 34 274-594
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more