DZ Dom zdravlja Glamoč

Address: Ante Starčevića
City: Glamoč
Description of services:
Opća/obiteljska medicina
Hitna medicinska pomoć
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Ginekološka ambulanta 1x mjesečno
Pulmološka ambulanta radi 1x mjesečno
Pedijatrijska ambulanta radi 1-2x mjesečno
Ambulanta fizikalne medicine 1x mjesečno

E-mail:
Phone: +387 34 273-052
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more