DZ J.U. Dom zdravlja Maglaj

Address: Ilijasa Smajlagića bb
City: Maglaj
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za zdravstvenu zaštitu djece (do 6 godina)
Služba polivalentne zubozdravstvene zaštite
Pneumoftiziološki dispanzer sa radiološkom dijagnostikom
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Centar za mentalno zdravlje u zajednici
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Služba sestara u zajednici (polivalentna patronaža)
Specijalističko-konsultativna služba (hirurg,ortoped,dermatovenerolog,orl, neuropsihijatar)E-mail:
Phone: 032 603-118 / 032 603-219
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more