Hospital J.Z.U. Opća bolnica

Address: M. Ahmedbegovića 50
City: Gračanica
Description of services:
Interno odjeljenje sa hemodijalizom
Odjeljenje za hiorurgiju
Odjeljenje za neurologiju
Odjeljenje za ginekologiju i porodiljstvo
Pedijatrijsko odjeljenje
Jedinica za specijalističko-konsultativno liječenje
Jedinica za urgentnu medicinsku pomoć
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Bolnička apoteka
Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Transfuziologija
Anesteziologija
PatologijaE-mail: kontakt@bolnica-gracanica.com
Phone: +387 35 702 032 / +387 35 702745
Web address: http://www.bolnica-gracanica.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more