DZ J.U. Dom zdravlja Sapna Zvornik

Address: Sapna
City: Sapna
Description of services:
Porodična medicina
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativna ambulanta (internista)E-mail:
Phone: +387 35 597-098
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more