DZ J.U. Dom zdravlja Kakanj

Address: Zeničkog partizanskog odreda 50
City: Kakanj
Description of services:
Služba za porodičnu medicinu
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Hiutna medicinska pomoć
Služba za laboratorijsku zaštitu
Služba za zubozdravstvenu zaštitu
Službe u zajednici (specijalističko-konsultativne službe)
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravljeE-mail: info@dzkakanj.com.ba
Phone: 032 460-950 / 032 460-951
Web address: http://www.dzkakanj.com.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more