DZ J.U. Dom zdravlja Srebrenik

Address: Zlatnih ljiljana bb
City: Srebrenik
Description of services:
Služba opće/porodične medicine
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 
Služba za kućno liječenje
Higijensko-epidemiološka služba
Pneumoftiziološka služba
Patronažna služba
Stomatološka služba
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje (po ugovoru)
Rehabilitacija govora i sluha
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiološka dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativna služba (internista,oftalmolog, medicina rada, dermatovenerolog)E-mail:
Phone: +387 35 369-265
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more