DZ J.U. Dom zdravlja Lukavac

Address: Kulina bana
City: Lukavac
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za medicinu rada
Pneumoftiziološki dispanzer
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Laboratorijska dijagnostika (hemtaloška i biohemijska)
Mikrobiološka dijagnostika
Radiološka dijagnostika (CT takođe)
Specijalističko-konsultativna služba (internista,ORL,oftalmolog,dermatovenerolog)E-mail:
Phone: +387 35 553-056
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more