DZ J.U. Dom zdravlja Kalesija

Address: Senada Požegića
City: Kalesija
Description of services:
Porodična medicina
Pedijatrija
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za plućne bolesti i tbc
Stomatološka služba (za djecu i odrasle)
Medicina rada
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika (hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij)
Ultrazvučna dijagnostika ( imaju i RTG ali nemaju radiologa)
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Internistička služba
Oftalmološka službaE-mail: jzudomzdravlja_k@live.com
Phone: +387 35 631-215
Web address: http://www.dz-capljina.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more