DZ J.U. Dom zdravlja Gračanica

Address: M. Ahmedbegovića 50
City: Gračanica
Description of services:
Ambulanta porodične medicine
Internistička ambulanta
Očna ambulanta
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
RTG dijagnostika sa kabinetom za mamografiju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba medicine rada
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Higijensko epidemiološka služba
ORL (otorinolaringologija)
Centar medicinske fizikalne rehabilitacije
Služba za pneumoftiziologiju (ATD)
Služba za vakcinaciju
Centar za menalno zdravlje
Kućna njega
Služba hitne medicinske pomoćiE-mail: info@dzgracanica.com
Phone: +387 35 369-209
Web address: http://dzgracanica.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more