DZ J.U. Dom zdravlja Banovići

Address: Alije Dostovića 5
City: Banovići
Description of services:
Opća medicina
Porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba
Patronažna služba
Služba za medicinu rada
Stpmatološka služba
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativne službe (internista, ORL)E-mail: jzudzbanovic@bih.net.ba
Phone: +387 35 875-525
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more