Hospital J.U. Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug

Address: Trg 21. marta 11
City: Doboj Jug
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba opće zdravstvene zaštite
Služba hitne medicinske pomoći
Stomatološka služba
Služba medicine rada
Specijalističko-konsultativna služba:
Ultrazvuk sa kolor doplerom
Ginekološka ambulanta
Neuropsihijatrijska ambulanta
Pedijatrijska ambulanta
Hirurška ambulanta
Pulmološka ambulanta
Gastroenterološka ambulanta
Kardiološka ambulanta
Hematološko-biohemijski laboratorij
Ambulanta nuklearne medicine
Otorinolaringološka ambulanta
Dermatovenerologija

E-mail: poliklinika@dobojjug.ba
Phone: +387 32 691 624 / +387 32 691 099
Web address: http://poliklinikadobojjug.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more