DZ Dom zdravlja Jablanica

Address: Sulje Čilića 15
City: Jablanica
Description of services:
Porodična medicina
Opća medicina
Zdravstvena zaštita predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita žena
Hitna medicinska pomoć
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita
Higijensko-epidemiološka zaštita
Zubozdravstvena zaštita
Konsultativno-specijalističke usluge (ginekologija, interna medicina, oftalmologija,ortopedija,opšta hirurgija,urologija, otorinolaringologija i neuropsihijatrija)E-mail: aida.jaranovic@bih.net.ba
Phone: +387 36 752-664
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more