Institut JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Address: Jovana Dučića 1
City: Banja Luka
Description of services:
Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva
Služba za epidemiologiju
Služba za sanitarnu hemiju
Služba za mikrobiologiju
Služba za higijenu 
Centar za zaštitu od zračenja
Centar za zdravstveni menadžment
U okviru navedenih službi rade sledeće laboratorije:
Laboratorija za radiohemiju
Laboratorija za pripremu mikrobioloških podloga
Laboratorija za suvu sterilizaciju
Laboratorija za dekontaminaciju materijala i posuđa
Laboratorija za pripremu mikrobioloških podloga
Laboratorija za serološku identifikaciju virusa i dijagnostiku zaraznih i reumatiskih bolesti
Prijemni šalter kliničke mikrobiologije
Laboratorija za PCR
Laboratirija za gasnu hromatografiju i ekstrakciju
Laboratorija za TH i ICS
Laboratorija za atomsku apsorpcionu spektrofotometriju
Laboratorija za pripremu i spaljivanje uzoraka
Laboratorija za namirnice
Laboratorija za vode
Laboratorija za UV spektrofotometriju i HPLC
Laboratorija za ispitivanje uzoraka urina
Laboratorija za ispitivanje uzoraka na prisustvo mikobakterija
Laboratorija za ispitivanje briseva i piokultura
Savjetovalište za pravilnu ishranu
Hladna komora za skladištenje i izdavanje vakcina
Ambulanta za vakcinaciju
Ambulanta za sanitarne preglede
Vagaona
Odjeljenje za epidemiologiju
Odjeljenje za socijalnu medicinu
Odjeljenje za higijenu
Odjeljenje za mikrobiološke i hemijske analizeE-mail: info@phi.rs.ba
Phone: 051/491-600 / 051/216-510 / 051/215-751
Web address: http://www.phi.rs.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more