KC Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka

Address: Dvanaest beba
City: Banja Luka
Description of services:
Klinika za unutrašnje bolesti:
Odjeljenje za opštu internu medicinu sa prijemnim poliklinickim traktom sa reanimacijom i opservacijom bolesnika
Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju
Odjeljenje za nefrologiju sa plazmaferezom
Odjeljenje za hematologiju
Odjeljenje za reumatologiju i klinicku imunologiju
Odjeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinika za kardiovaskularne bolesti:
Odjeljenje – Koronarna jedinica
Odjeljenje opšte kardiologije
Odjeljenje interventne kardiologije
Odjeljenje – Pejsmejker centar
Odjeljenje za funkcionalnu dijagnostiku sa kardiološkim ambulantama
Klinika za plućne bolesti: 
Odjeljenje pulmologije sa kabinetima, prijemno-polikliničkim traktom i dnevnim bolnicama
Odjeljenje za tuberkulozu i granulomatozne bolesti
Odjeljenje intenzivne njege
Klinika za dječije bolesti:
Odjeljenje intenzivne njege i terapije 
Odjeljenje patološke neonatologije sa prematuritetom 
Odjeljenje hemato-onkologije 
Odjeljenje gastroenterologije, hepatologije sa mliječnom kuhinjom Odjeljenje neurologije 
Odjeljenje pulmologije sa alergologijom 
Odjeljenje nefrologije 
Odjeljenje kardiologije sa reumatologijom
Odjeljenje endokrinologije sa dijabetologijom 

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju:
Odjeljenje – hepatobilijarna i pankreasna hirurgija,
Odjeljenje –ezofagogastrična i intenstinalna hirurgija,
Odjeljenje –kolorektalna hirurgija i koloproktologija,
Odjeljenje –jednodnevna i minimalno invazivna hirurgija
Klinika za urologiju:
Odjeljenje za konzervativno liječenje sa ambulantama i
Odjeljenje za operativnu urologiju sa poluintenzivnom njegom
Klinika za dječju hirurgiju
Klinika za torakalnu hirurgiju: Odjeljenja opšte torakalne hirurgije i
Odjeljenja endokrine hirurgije
Klinika za vaskularnu hirurgiju
Klinika za plastično rekonstruktivnu hirurgiju
Klinika za neurohirurgiju
Klinika za ginekologiju i akušerstvo:
Porođajno odjeljenje sa puerperiumom i neonatologijom
Odjeljenje perinatologije
Odjeljenje konzervativne ginekologije sa endokrinologijom i ART-om 
Ginekološko – onkološko operativno odjeljenje sa poluintenzivnom njegom
Odjeljenje ambulantno-polikliničke djelatnosti sa citološkim labaratorijem i prijemnim traktom

Klinika za infektivne bolesti:
Odjeljenja za opšte infektivne bolesti sa prijemno-polikliničkim traktom, laboratorijom i dnevnom bolnicom
Odjeljenja za infekcije kod imunodeficijencije
Odjeljenja za intenzivnu njegu, neuroinfekcije i nejasna febrilna stanja i
Odjeljenja za virusne hepatitise i hepatološke ambulante
Klinika za neurologiju:
Jedinice za moždani udar (Stroke Unit)
Cerebrovaskularnog odjeljenja
Opšteg odjeljenja sa prijemno-polikliničkim traktom
Centar za multiplu sklerozu
Neurofiziološkog odjeljenja

Klinika za psihijatriju:
Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju
Odjeljenje za afektivne poremećaje i krizna stanja
Odjeljenje za psihotične poremećaje
Odjeljenje za urgentnu psihijatriju
Odjeljenje za bolesti zavisnosti ( odsjek za alkoholizam i odsjek detox centar)
Odjeljenje za parcijalnu hospitalizaciju
Klinika za kožne i polne bolesti:
Kabinet za fizikalnu terapiju
Kabinet za psorijazu i fototerapiju
Kabinet za angiologiju i flebologiju
Kabinet za dermatohirurgiju i
Kabinet za dermatokozmetologiju
Klinika za onkologiju:
Prijemno-dijagnostičkog odjeljenja sa Dnevnom bolnicom
Odjeljenja opšte onkologije i
Odjeljenja intenzivne terapije
Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje:
Odjeljenje za intenzivno liječenje i
Odjeljenje za anesteziju sa ambulantama
Klinika za očne bolesti:
Odjeljenja za konzervativno liječenje sa ambulantama i
Odjeljenja za hirurško liječenje bolesnika

Klinika za bolesti uha, grla i nosa:
Odjeljenje za otologiju, rinologiju, dječiju otorinolaringologiju
Odjeljenja za laringologiju i hirurgiju glave i vrata i
Odjeljenja za poliklinički i konzilijarni rad sa prijemnom ambulantom
Odjeljenje za audiovestibulologiju i implantologiju
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Centar za radioterapiju
Klinika za ortopediju:
Odjeljenje opšte oprtopedije
Odjeljenje sportske ortopedije

Klinika za trautomatologiju:
Spinalni odjel sa poluintenzivnom njegom
Opšta traumatologija

Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde: 
Dijagnostički odsjek
Terapijski blok
Radiohemijska laboratorija

Zavod za medicinsko snabdijevanje i apoteka KC-a
Zavod za kliničku radiologiju:  
Odjeljenje za opštu radiologiju 
Odjeljenje za interventnu radiologiju

Zavod za patologiju: 
Odjeljenja za patologiju i
Odjeljenja za imunohistohemijsku i elektronskomikroskopsku dijagnostiku

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku:
Odjeljenja za hematogiju i koagulaciju
Odjeljenja za biohemijsku dijagnostiku i
Odjeljenja za medicinsku genetiku
Zavod za mikrobiologiju:
Laboratorija za urogenitalne infekcije,
Laboratorija za piokulture,
Laboratorija za anaerobne bakterije,
Laboratorija za hemokulture («Bact/Alert»),
Laboratorija za koprokulture,
Laboratorija za mikobakterije,
Laboratorija za mikologiju,
Laboratorija za parazitologiju,
Laboratorija za automatsku identifikaciju i testiranje osjetljivosti («VITEK»),
Laboratorija za imunologiju i serologiju,
Laboratorija za PCR dijagnostiku,
Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i
Laboratorija za pravljenje hranljivih podloga sa sterilizacijomE-mail: administracija@kc-bl.com
Phone: +387 51 342 100 / +387 51 343 000
Web address: http://www.kc-bl.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more