DZ Dom zdravlja Zvornik

Address: Sime Perića 2
City: Zvornik
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba za higijensko-epidemiološke poslove I imunizaciju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za RTG I UZ
Služba hitne medicinske pomoći I hitnog sanitetskog prevoza
Služba opšte stomatologije, preventivne I dječije stomatologije I stomatološke laboratorije
Služba za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Služba za zaštitu mentalnog zdravlja
Ambulanta za specijalističke konsultacije iz ginekologije
Ambulanta za specijalističke konsultacije iz pedijatrije

E-mail: domzdravlja@gmail.com
Phone: +387 56 211-100 / +387 056 211-114
Web address: http://domzdravljazvornik.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more