DZ Dom zdravlja Višegrad

Address: Višegrad
City: Višegrad
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Konsultativno specijalistička služba  iz pedijatrije
Konsultativno specijalistička služba  iz pneumoftiziologije 
Konsultativno specijalistička služba iz radiologije
Ambulanta iz traumatologije i ortopedije 
Internistička ambulanta
Ultrazvučna ambulanta 
RTG kabinet
Laboratorija
Ginekološka ambulanta


E-mail: dzvisegrad@gmail.com
Phone: 058 620-661
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more