DZ Dom zdravlja Mrkonjić Grad

Address: Jovana Raškovića
City: Mrkonjić Grad
Description of services:
Služba porodične medicine sa terenskim ambulantama
Služba hitne medicinske pomoći sa voznim parkom
Služba medicine rada
Služba za zaštitu zdravlja djece i omladine
Stomatološka služba
Internistička služba sa Internim odjelom
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za zaštitu zdravlja žena sa Porođajnim odjelom
Antituberkolozni dispanzer
RTG služba i ultrazvučni kabinet
Služba za labaratorijsku dijagnostiku
Služba zajedničkih poslova

E-mail: kontakt@domzdravljamg.com
Phone: 050/211-319 / 050/211-286
Web address: http://domzdravljamg.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more