DZ Dom zdravlja Prnjavor

Address: Laze Lazarevića 5
City: Prnjavor
Description of services:
Služba porodične medicine
Ginekološka služba
Pedijatrijska služba
Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju
Služba za RTG dijagnostiku i ATD
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Higijensko – epidemiološka služba
Služba hitne pomoći
Jedinica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite

E-mail: dzprnjavor@gmail.com
Phone: 051 660-900
Web address: http://www.domzdravljaprnjavor.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more