DZ Dom zdravlja Kozarska Dubica

Address: Prote Vujasinovića
City: Kozarska Dubica
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za konsultativno specijalističku zaštitu (pedijatrija i ginekologija)
Pneumftiziologija
UZV i radiološka služba
Centarza bazičnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska služba

E-mail:
Phone: 052 410-213
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more