DZ Dom zdravlja Novi Grad

Address: Dr Mladena Stojanović bb
City: Novi Grad rs
Description of services:
Služba porodične medicine
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Stomatološka služba
Služba hitne medicinske pomoći
Higijensko-epidemioloka služba
Laboratorijska služba
RTG služba
Služba konsultativno specijalističke zaštite

E-mail:
Phone: +387 52 752 231 / +387 52 752 259
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more