DZ Dom zdravlja Prijedor

Address: Vožda Karađorđa 2
City: Prijedor
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći 
Služba specijalističko-konsultativnih ambulanti
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnost zdravstvne zaštite
Služba za medicinsku podršku i snabdijevanje lijekovimaE-mail:
Phone: +387 52.232.238 / +387 52.232.238
Web address: http://www.domzdravljaprijedor.org/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more