DZ J.U. Dom zdravlja Breza

Address: Šehidska 12
City: Breza
Description of services:
Opća/porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Zaštita predškolske, školske djece i omladine (po ugovoru)
Zaštita žena 
Stomatologija
Antituberkulozni dispanzer
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet
Centar za menatalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (oftalmolog, ORL, dermatolog, fizijatar, internista, hirurg, ortoped)E-mail:
Phone: +387 32 783288 / +387 32 783289
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more