DZ Dom zdravlja Ugljevik

Address: Karađorđeva
City: Ugljevik
Description of services:
Služba porodične medicine
Ginekološka služba 
Pedijatrijska služba
Stomatološka služba
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska služba

E-mail: dzugljevik@gmail.com
Phone: 055 416-016
Web address: http://www.dzugljevik.net/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more