DZ Dom zdravlja Derventa

Address: Stevana Nemanje bb
City: Derventa
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba za RTG dijagnostiku
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za zaštitu mentalnog z dravlja
Apoteka
Laboratorijska služba
Konsultativno-medicinska služba (pedijatrija)
Stomatološka služba
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Služba hitne pomoći
PorodilišteE-mail:
Phone: 053 333-292
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more