DZ Dom zdravlja Sanski Most

Address: Prijedorska 111
City: Sanski Most
Description of services:
Služba opće medicine
Služba porodične medicine
Služba polivalentne patronaže
Služba kućnog liječenja
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba laboratorijsko-medicinske dijagnostike
Služba za zubozdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i odraslih
Služba za bolesti usta
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba higijrensko-epidemiološke zaštite
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail:
Phone: +387 37 684-123
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more