DZ Dom zdravlja Modriča

Address: Svetosavska 15
City: Modriča
Description of services:
Služba porodične medicine
Pedijatrijska služba
Ginekološka služba
Stomatološka služba
Služba hitne medicinske pomoći
Centar za mentalno zdravlje
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Radiološka i UZV služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska služba

E-mail: kontakt@bolnicamodrica.com
Phone: 053 821-660
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more