DZ Dom Zdravlja Doboj

Address: Nemanjina 18
City: Doboj
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba konsultativno-specijalističkih službi
Služba za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za dijagnostiku
Centar za fizikalnu mediicnu i rehabilitaciju
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Služba za pravne kadrovske i opšte poslove
Služba za ekonomske-finansijske poslove
Jedinica za uvođenje, praćenj i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

E-mail: info@domzdravljadoboj.ba
Phone: 053 241-110
Web address: http://www.domzdravljadoboj.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more