DZ Dom zdravlja Ključ

Address: Kulina bana 1
City: Ključ
Description of services:
Opća zdravstvena zaštita za lica iznad 19 godina
Polivalentna patronaža
Liječenje i rehabilitacija u kući
Zdravstvenna zaštita predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita žena
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita (ATD)
Higijensko-epidemiološka služba
Hitna medicinska pomoć
Zdravstvena zaštita zuba i usta
Laboratorijska dijagnostika
Centar za mentalnu rehabilitaciju
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail:
Phone: +387 37 661-120
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more