DZ Dom zdravlja Busovača

Address: Nikole Šubića Zrinskog
City: Busovača
Description of services:
Služba opće/obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Specijalističko konsultativna služba (internista, hirurg, neuropsihijatar)
Radiološka dijagnostika (RTG i UZ)

E-mail: dom.zdravlja.busovaca@tel.net.ba
Phone: 061/162113 / 030 732-124 / 732-091
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more