DZ Dom zdravlja Cazin

Address: Indire Pjanić 28
City: Cazin
Description of services:
Porodična/obiteljska medicina
Opća medicina za lica koja nisu obuhvaćena porodičnom medicinom
Polivalentna patronaža
Zdravstvena zaštita predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena zaštita žena
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita (ATD)
Služba higijensko-epidemiološke zaštite
Služba hitne medicinske pomoći
Laboratorijska dijagnostika (hematološko-biohemijska)
Radiološka dijagnostika
Zdravstvena zaštita zuba i usta predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail: @dzcazin.ba
Phone: +387 37 515 400 / +387 37 539 027
Web address: http://dzcazin.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more