DZ Dom zdravlja Bihać

Address: Put 5. korpusa bb
City: Bihać
Description of services:
Služba porodične-obiteljske medicine
Služba opšte opće medicine sa područnim ambulantama
Služba polivalentne patronaže
Služba zdravstvene zaštite predškolske,školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa savjetovalištem za mlade
Služba kućnog liječenja 
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Služba hitne medicinske pomoći sa voznim parkom
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za mentalno zdravlje
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju rehabilitaciju
Služba za oftalmološku zdravstvenu zaštitu
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku dijagnostika
Služba interne medicine
Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta sa odsjecima (odsjek dječije i preventivne stomatologije, odsjek za bolesti usta, odsjek za bolesti zuba, stomatološka protetika, odsjk opće stomatologije)E-mail: uprava@dzbihac.com
Phone: +387 37 312-423
Web address: http://www.dzbihac.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more