DZ Dom zdravlja Banja Luka

Address: Jovana Dučića
City: Banja Luka
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom
Higijensko-epidemiološka služba
Služba specijalističko-konsultativnih ambulanti
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Odjeljenje za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga
ApotekaE-mail:
Phone: 051 247-333
Web address: http://www.domzdravljabanjaluka.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more